Zbliżenie na mikrofon otoczony ilustracją ucha, ust i oczu podczas nagrywania podcastu. Ucho symbolizuje słuchanie, usta mówienie, a oczy widzenie: 3 elementy storytellingu.
Module 9

Wiele przynależności i tożsamości

W tym module uczniowie uczą się o przynależności, tożsamości i stereotypach, które mogą prowadzić do poczucia wykluczenia. Dzięki trzem ćwiczeniom uczniowie zrozumieją, że każdy może mieć poczucie wielu przynależności i tożsamości, które są kształtowane przez różnorodne czynniki i doświadczenia, nie tylko przez migracje. Moduł rozpoczyna się od wspólnej zabawy, po której uczniowie wypełnią dziennik na temat swoich tożsamości i przeanalizują stereotypy w podręcznikach szkolnych. Moduł kończy się opcjonalnym projektem artystycznym, w którym uczniowie podsumują to, czego się nauczyli, poprzez nagranie podcastu na temat wielu tożsamości, przynależności lub stereotypów.

Czas trwania zajęć

45 minuty

Zadanie domowe

1 godzina 30 minuty

Odpowiedni dla:  Geografia  ·  Literatura  ·  Nauki społeczne  ·  Sztuka/Muzyka

Metody dydaktyczne:

Gra/
Odgrywanie ról

Mapy

Pejzaż dźwiękowy/
Muzyka

Opowieści

Czego nauczą się Twoi uczniowie

Ogólny wynik nauczania

Zrozumienie, że tło migracyjne czy narodowość to tylko dwa z wielu czynników kształtujących wieloraką tożsamość ludzi

Szczegółowe cele dydaktyczne

Zdefiniowanie pojęć wielorakiej przynależności, tożsamości i stereotypów

Zrozumienie, że każdy ma wiele tożsamości i przynależności

Analiza przykładów stereotypów w podręcznikach szkolnych uczniów

Struktura i plan czasowy zajęć

Rozwój w klasie

Ćwiczenie 1: Taniec przynależności

Ćwiczenie 2: Oto ja

Ćwiczenie 3: Omówienie opcjonalnego zadania domowego

Zadanie domowe

1 godzina 30 minuty

Opcjonalnie: Stereotypy w podręcznikach

Pobierz dokumenty modułu

Materiały dla nauczycieli    •    Materiały dla uczniów
Dokumenty modułowe (Możliwe tylko przez standardowe przeglądarki)

Moduły uzupełniające