Moduły

  • Dziewięć 45-minutowych modułów nauczania z instruktarzem koncentruje się na takich tematach jak: przyczyny migracji ludzi, rządowe regulacje dotyczące imigracji oraz udzielania azylu, związek migracji z zagadnieniami takimi jak: zmiana klimatu, kolonializm, nierówność, tożsamość i spójność społeczna.
  • Moduły nauczania są zaprojektowane tak, by pasowały do ​​istniejących przedmiotów szkolnych, takich jak: geografia, historia, nauki społeczne i literatura, i obejmują materiały i ćwiczenia odpowiednie dla uczniów szkół średnich z różnych typów szkół. Można je wykorzystać pojedynczo lub jako serię zajęć prowadzonych w trakcie różnych przedmiotów w ciągu całego roku szkolnego.
  • Moduły nauczania zawierają podstawowe informacje dla nauczycieli, plan nauczania z ćwiczeniami z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania, takich jak opowiadanie historii i metody audiowizualne oraz dane empiryczne, linki do filmów dokumentalnych i innych odpowiednich materiałów dydaktycznych.
  • Moduły będą dostępne w sześciu językach (angielskim, niemieckim, holenderskim, włoskim, francuskim, polskim), a materiały i ćwiczenia będą dostosowane do różnych potrzeb w całej Europie.
  • Moduły będą udostępniane przez cały rok 2023. Pierwszy moduł udostępniliśmy w lutym 2022 roku.

Zarejestruj się poniżej, aby otrzymać powiadomienie, gdy materiały będą gotowe.


’Zbliżenie dwóch stóp próbujących przejść przez las pełen agresywnych znaków komplikujących drogę.

Polityka migracyjna

Zrozumienie różnych aspektów wpływających na tworzenie polityki migracyjnej na szczeblu krajowym

Ilustracja przedstawiająca dłoń przeglądającą plik dokumentów CV pod lupą.

Od szklarni do hip hopu: Dyskryminacja etniczna i rasowa na rynku pracy

Zrozumienie różnych sposobów dyskryminacji migrantów i ich dzieci w społeczeństwie, a szczególnie w dostępie do rynku pracy

A minimal illustration of a person looking at an airplane in the sky.

Dlaczego ludzie migrują? Czynniki i mechanizmy migracji

Poznaj różnorodne powody, dla których ludzie migrują