Moduły

  • Dziewięć 45-minutowych modułów nauczania z instruktarzem koncentruje się na takich tematach jak: przyczyny migracji ludzi, rządowe regulacje dotyczące imigracji oraz udzielania azylu, związek migracji z zagadnieniami takimi jak: zmiana klimatu, kolonializm, nierówność, tożsamość i spójność społeczna.
  • Moduły nauczania są zaprojektowane tak, by pasowały do ​​istniejących przedmiotów szkolnych, takich jak: geografia, historia, nauki społeczne i literatura, i obejmują materiały i ćwiczenia odpowiednie dla uczniów szkół średnich z różnych typów szkół. Można je wykorzystać pojedynczo lub jako serię zajęć prowadzonych w trakcie różnych przedmiotów w ciągu całego roku szkolnego.
  • Moduły nauczania zawierają podstawowe informacje dla nauczycieli, plan nauczania z ćwiczeniami z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania, takich jak opowiadanie historii i metody audiowizualne oraz dane empiryczne, linki do filmów dokumentalnych i innych odpowiednich materiałów dydaktycznych.
  • Moduły będą dostępne w sześciu językach (angielski, niemiecki, holenderski, włoski, francuski, polski) z materiałami i ćwiczeniami obejmującymi różne regiony w całej Europie. Wystarczy zmienić język strony głównej na górze strony, aby uzyskać dostęp do różnych języków!
  • Moduły będą dostępne przez cały 2023 rok. Pierwszy moduł udostępniliśmy w lutym 2022 r.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution – NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC).


Niewielka ilustracja dziewczynki obserwującej gwiazdę trzymaną między palcami. Module 1

Trendy migracyjne: Widok z lotu ptaka

Wyjaśnienie, że migracja nie jest nowym zjawiskiem i dotyczy wszystkich regionów świata, ponieważ ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki zorganizowane są nasze państwa, gospodarki i społeczeństwa

A minimal illustration of a person looking at an airplane in the sky. Module 2

Dlaczego ludzie migrują? Czynniki i mechanizmy migracji

Poznaj różnorodne powody, dla których ludzie migrują

’Zbliżenie dwóch stóp próbujących przejść przez las pełen agresywnych znaków komplikujących drogę. Module 4

Polityka migracyjna

Zrozumienie różnych aspektów wpływających na tworzenie polityki migracyjnej na szczeblu krajowym

Ilustracja przedstawiająca dłoń przeglądającą plik dokumentów CV pod lupą. Module 5

Od szklarni do hip hopu: Dyskryminacja etniczna i rasowa na rynku pracy

Zrozumienie różnych sposobów dyskryminacji migrantów i ich dzieci w społeczeństwie, a szczególnie w dostępie do rynku pracy

Kadrowane zbliżenie dwojga dzieci o różnych fryzurach i odcieniach skóry, patrzących na siebie z ciekawością kątem oka. Module 7

Wysiedlenia i azyl

Zbadanie rozwoju, zakresu i ograniczeń międzynarodowego systemu uchodźczego i europejskiej polityki azylowej