Kadrowane zbliżenie dwojga dzieci o różnych fryzurach i odcieniach skóry, patrzących na siebie z ciekawością kątem oka.
Module 7

Wysiedlenia i azyl

Ten moduł skupia się na obecnej polityce azylowej w Europie i zakreśla historyczny rozwój międzynarodowych praw uchodźców. Poprzez doświadczenia trzech uchodźców z Niemiec, Syrii i Ukrainy, moduł porównuje przeszłe i obecne ruchy uchodźców do i z Europy. Podkreśla też różnice i podobieństwa formy ich ucieczki i w tym, jak byli traktowani z punktu prawnego w różnych krajach Europy.

Czas trwania zajęć

45 minuty

Zadanie domowe

2 hours 0 minuty

Odpowiedni dla:  Historii  ·  Nauki społeczne  ·  WoS

Metody dydaktyczne:

Gra/
Odgrywanie ról

Mapy

Pejzaż dźwiękowy/
Muzyka

Opowieści

Czego nauczą się Twoi uczniowie

Ogólny wynik nauczania

Zbadanie rozwoju, zakresu i ograniczeń międzynarodowego systemu uchodźczego i europejskiej polityki azylowej

Szczegółowe cele dydaktyczne

Zrozumienie rozwoju Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. i obecnej europejskiej polityki azylowej

Zrozumienie różnicy między kategoriami prawnymi dotyczącymi przesiedleńców a rzeczywistością, w której żyją

Porównanie ruchów uchodźców w przeszłości i obecnie

Struktura i plan czasowy zajęć

Przygotowanie przed zajęciami

30 minuty

Świadectwa trzech uchodźców: Kim jest uchodźca 1.0?

Rozwój w klasie

Ćwiczenie 1: Quiz: Fakty i liczby dotyczące wysiedleń i azylu

Ćwiczenie 2: Doświadczanie wysiedleń w Europie

Ćwiczenie 3: Dyskusja: Kim jest uchodźca 2.0?

Zadanie domowe

2 hours 0 minuty

Jesteś doradcą organizacji zajmującej się uchodźcami

Pobierz dokumenty modułu

Materiały dla nauczycieli    •    Materiały dla uczniów
Dokumenty modułowe (Możliwe tylko przez standardowe przeglądarki)

Moduły uzupełniające