Ilustracja przedstawiająca dłoń przeglądającą plik dokumentów CV pod lupą.
Module 5

Od szklarni do hip hopu: Dyskryminacja etniczna i rasowa na rynku pracy

Moduł ten skupia się na tym, jak dyskryminacja etniczna i rasowa wpływa na dostęp do rynku pracy, jak dyskryminacja na rynku pracy wiąże się z innymi rodzajami dyskryminacji i ich konsekwencjami, takimi jak segregacja mieszkaniowa i segregacja w miastach, oraz w jaki sposób ludzie sprzeciwiają się dyskryminacji. Przybliżając doświadczenia pracowników migrujących w europejskim przemyśle rolno-spożywczym, moduł zwraca uwagę uczniów na to, jak stereotypy, uprzedzenia i systematyczna dyskryminacja wpływają na indywidualne biografie i nierówności.

Czas trwania zajęć

45 minuty

Zadanie domowe

60 minuty

Odpowiedni dla:  Ekonomia  ·  Geografia  ·  Nauki społeczne  ·  WoS

Metody dydaktyczne:

Gra/
Odgrywanie ról

Mapy

Pejzaż dźwiękowy/
Muzyka

Opowieści

Czego nauczą się Twoi uczniowie

Ogólny wynik nauczania

Zrozumienie różnych sposobów dyskryminacji migrantów i ich dzieci w społeczeństwie, a szczególnie w dostępie do rynku pracy

Szczegółowe cele dydaktyczne

Zrozumienie, na czym polega dyskryminacja na tle etnicznym i rasowym oraz identyfikacja wzajemnie powiązanych źródeł dyskryminacji

Zrozumienie, w jaki sposób dyskryminacja etniczna i rasowa wpływają na indywidualne biografie

Zrozumienie różnicy pomiędzy dyskryminacją indywidualną a instytucjonalną

Refleksja, jak można przeciwstawić się dyskryminacji

Struktura i plan czasowy zajęć

Rozwój w klasie

Ćwiczenie 1: Historie ze szklarni w Europie

Ćwiczenie 2: Co to jest dyskryminacja etniczna i rasowa?

Ćwiczenie 3: Zrozumienie dyskryminacji strukturalnej poprzez hip hop

Zadanie domowe

60 minuty

Opcja 1: Kto jest dla Ciebie wzorem do naśladowania? (ok. 60 min)

Opcja 2: Lista odtwarzania na temat dyskryminacji (ok. 60-120 min)

Pobierz dokumenty modułu

Materiały dla nauczycieli    •    Materiały dla uczniów
Dokumenty modułowe (Możliwe tylko przez standardowe przeglądarki)

Moduły uzupełniające