Nauczanie o imigracji w szkołach europejskich

Co to jest?

Seria innowacyjnych modułów nauczania, które pomagają wprowadzić wiedzę teoretyczną na temat migracji do szkół.

Dziewięć 45-minutowych modułów dydaktycznych zostanie dostosowanych do różnych przedmiotów szkolnych (historia, geografia, nauki społeczne, literatura) i będzie udostępnionych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, włoskim i polskim.

W jakim celu?

Choć migracja może być trudnym tematem do nauczania w szkołach i często jest przedmiotem gorących debat publicznych, europejskie sale lekcyjne są coraz częściej wypełnione przez uczniów z różnorodnych środowisk społecznych, kulturowych i geograficznych.

TIES pozwala uczniom na bardziej szczegółowe i wszechstronne zrozumienie czynników, które powodują migrację oraz tego, jak wpływa ona na społeczeństwa w Europie i na świecie.

W tym celu tworzymy serię modułów dydaktycznych z instrukcjami, które pomogą Wam zaangażować uczniów w dyskusję, która stymuluje ich krytyczne myślenie.

Autorzy

Moduły są tworzone przez grupę nauczycieli akademickich, pedagogów, nauczycieli szkolnych, profesjonalnych gawędziarzy i studentów z całej Europy.

Jeśli chciałbyś uczestniczyć w procesie współtworzenia, skontaktuj się z nami.

Jak to działa?

1
Pobierz wybrany moduł dydaktyczny.
2
Wybierz i przygotuj materiał zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami.
3
Zaprojektuj swoją lekcję, korzystając ze wskazówek w wybranym module.
4
Zaangażuj swoich uczniów w interesującą, ożywioną dyskusjęna temat migracji.

geografia · historia · nauki społeczne · literatura

Moduły TIES zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do istniejącego programu nauczania w europejskich szkołach.

Choć migracja jest częstym przedmiotem publicznych debat, nierzadko stanowi drugoplanowy temat w szkolnych programach nauczania.

Grupa dzieci spoglądająca na ekran telefonu.
Zdjęcie autorstwa Max Fischer z Pexels

Więcej niż arkusz nauczania

Tworzymy innowacyjną metodę nauczania, która ma na celu ułatwienie dyskusji o migracji.
Łatwy w użyciu

Moduły dydaktyczne zawierają proste instrukcje stosowania ich podczas zajęć.

Wymagający niewiele czasu

Każdy moduł trwa 45 minut od początku do końca.

Angażujący

Sesje z przygotowanymi instrukcjami angażują uczniów w ożywioną rozmowę i zachęcają do dzielenia się własnymi doświadczeniami.

Zwalidowany

Treść jest opracowywana we współpracy z naukowcami zajmującymi się migracją, nauczycielami z krajów europejskich, studentami, migrantami i profesjonalnymi gawędziarzami.

Ogólnodostępny

Moduły są bezpłatne, dostępne dla każdego. Rejestracja nie jest wymagana.

W wielu językach

Moduły są dostępne w sześciu językach: angielskim, holenderskim, francuskim, niemieckim, włoskim i polskim.

Aktualności

Invitation to the TIES Launch Event

Are you a passionate educator seeking to enhance your students’ understanding of migration? Look no further! TIES has developed an innovaties series of teaching modules that will transform your classroom experience. After three years of work our nine, 45-minuted teaching modules are published. The modules are tailored to different school subjects (history, geography, social science, […]

Read more
A group of young students sits on a sports pitch.

Bringing research into the classroom: What pupils in Vienna have learned from our module on climate change and migration

One week after testing our TIES Module on Climate change and migration in a workshop in a high school in Vienna, Alterlaa, in February 2023, with project lead Lea Müller-Funk and team member and teacher Kerstin Brinnich, we asked 16-year-old students to summarize what they have learned in their own words. So much in advance: […]

Read more
Pride & Joy Mural, Chicago, Illinois. Photo by Terence Faircloth from Flickr

Stereotypes, Unconscious Biases, and Teaching Migration in the Classroom: 10 Take-Aways from the TIES Workshop with Karim Amghar

‘’Through education we build the foundations of society, the problem is that the foundations of the Dutch education system as well as the European education system are, at large, incomplete’’. This is how Karim Amghar opened his online workshop on interactive and creative teaching methods on Monday 29th of November 2021. In a two-hour session, […]

Read more