Zbliżenie ilustracji ręki sadzącej na plaży ochronne lasy namorzynowe na plaży z widokiem na zanieczyszczające środowisko fabryki.
Module 8

Zmiany klimatu i migracje

Moduł ten zachęca uczniów do oceny wpływu zmian klimatycznych na migrację na całym świecie. Poprzez badanie czterech prawdziwych wydarzeń związanych z klimatem w Senegalu, na Filipinach, w Niemczech i na Kiribati na Południowym Pacyfiku, moduł pokazuje, że zmiany klimatyczne mogą prowadzić do migracji wahadłowej, wewnętrznej i międzynarodowej, a także do lokalnej adaptacji. Poprzez „spacer po klasie” i odgrywanie ról, uczniowie odkryją, że zmiany klimatu wpływają na ludzi na całym świecie w różny sposób. Uczniowie dowiedzą się, że czynniki indywidualne i polityka rządu mają istotny wpływ na migracje związane ze zmianami klimatycznymi.

Czas trwania zajęć

45-60 minuty

Odpowiedni dla:  Geografia  ·  Nauki społeczne  ·  WoS

Metody dydaktyczne:

Gra/
Odgrywanie ról

Mapy

Pejzaż dźwiękowy/
Muzyka

Opowieści

Czego nauczą się Twoi uczniowie

Ogólny wynik nauczania

Ocena potencjalnego wpływ zmian klimatu na migracje

Szczegółowe cele dydaktyczne

Zrozumienie, że zmiana klimatu jest pośrednim, a nie bezpośrednim czynnikiem powodującym migrację

Określenie strategii adaptacyjnych do różnych zmian klimatycznych

Zrozumienie, że wsparcie rządowe i polityka mają znaczenie dla reakcji i adaptacji ludzi do zmian klimatu

Struktura i plan czasowy zajęć

Rozwój w klasie

Ćwiczenie 1: Quiz: Gwałtowne i stopniowe zjawiska przyrodnicze

Ćwiczenie 2: Cztery zjawiska przyrodnicze

Ćwiczenie 3: Opcjonalnie: (Nie)sprawiedliwość klimatyczna: „Spacer po klasie”

Pobierz dokumenty modułu

Materiały dla nauczycieli    •    Materiały dla uczniów
Dokumenty modułowe (Możliwe tylko przez standardowe przeglądarki)

Moduły uzupełniające