Ilustracja przedstawiająca ludzi podróżujących pomiędzy krajami. Niektórzy wyjeżdżają z bagażem pełnym pomysłów, inni wracają z pieniędzmi w bagażu lub nowymi pomysłami, które przywożą do domu.
Module 6

Rozwój i migracje

Wiele osób zakłada, że ludzie migrują ponieważ są biedni oraz że rozwój może ograniczyć migrację. W tym module uczniowie zastanowią się nad tym, co to jest rozwój oraz jak rozwój i migracja wzajemnie się kształtują. Pracując z serią przykładów z całego świata, uczniowie rozważą powiązania pomiędzy migracją i rozwojem społecznym, a także jak procesy rozwojowe, takie jak zmiany w infrastrukturze, systemach edukacji, swobodach politycznych, technologii i normach społeczno-kulturowych, są powiązane z imigracją i emigracją. Moduł pokazuje, że migracje są zjawiskiem społecznym, które wpływają na wszystkie społeczeństwa i ludzi, niezależnie od ich poziomu rozwoju i dochodów.

Czas trwania zajęć

45 minuty

Zadanie domowe

60 minuty

Odpowiedni dla:  Ekonomia  ·  Geografia  ·  Nauki społeczne

Metody dydaktyczne:

Gra/
Odgrywanie ról

Mapy

Pejzaż dźwiękowy/
Muzyka

Opowieści

Czego nauczą się Twoi uczniowie

Ogólny wynik nauczania

Zrozumienie w jaki sposób migracja i rozwój wzajemnie się kształtują

Szczegółowe cele dydaktyczne

Ocena powszechnych założeń dotyczących migracji i rozwoju

Zrozumienie rozwoju jako procesu zmian społecznych

Zrozumienie, dlaczego rozwój często prowadzi do wzmożonej, a nie ograniczonej migracji

Struktura i plan czasowy zajęć

Rozwój w klasie

Ćwiczenie 1: Quiz: Fakty dotyczące migracji i rozwoju

Ćwiczenie 2: Studium przypadku: Badanie powiązań między migracją a rozwojem

Ćwiczenie 3: Analiza: Zrozumienie jak działa rozwój

Zadanie domowe

60 minuty

Zaprojektuj plakat kampanii

Pobierz dokumenty modułu

Materiały dla nauczycieli    •    Materiały dla uczniów
Dokumenty modułowe (Możliwe tylko przez standardowe przeglądarki)

Moduły uzupełniające