O projekcie

Projekt Teaching Immigration in European Schools (TIES) ma na celu opracowanie innowacyjnych modułów dydaktycznych, aby poszerzyć wiedzę na temat migracji w europejskich szkołach. Poprzez ścisłą współpracę z nauczycielami, uczniami i migrantami, przygotowujemy wytyczne w zakresie najlepszych praktyk nauczania i dziewięć modułów dydaktycznych obejmujących różne aspekty migracji, które zostaną wykorzystane w szkołach w całej Europie. Moduły zajmują po 45 minut i wykorzystują interaktywne techniki nauczania, takie jak opowiadanie historii oraz narzędzia audiowizualne. Moduły będą dostępne bezpłatnie na stronie internetowej w sześciu językach i będzie je można wykorzystać podczas prowadzenia różnorodnych przedmiotów i w różnych typach szkół.

Projekt TIES trwa od września 2020 r. do grudzień 2023 r. i został sfinansowany z grantu National Geographic Explorer (NGS-64631E-19, 2020-2023). Projekt jest prowadzony przez Międzynarodowy Instytut Migracji na Uniwersytecie w Amsterdamie we współpracy z Niemieckim Instytutem Studiów Globalnych i Regionalnych w Hamburgu (GIGA) i University for Continuing Education Krems (Danube University Krems).

Czym się zajmujemy

  • Przeprowadzamy wywiady z nauczycielami, żeby dowiedzieć się w jaki sposób uczy się o migracji w szkołach średnich w różnych krajach europejskich i aby zrozumieć, jakie wyzwania i specyficzne potrzeby mają nauczyciele w tym zakresie.
  • Odwiedzamy szkoły, aby zaangażować uczniów w rozmowę na temat migracji oraz zrozumieć ich zainteresowania i zebrać opinie na temat naszych modułów.
  • Przez cały rok 2022 organizujemy serię warsztatów online.
  • Tworzymy bazę danych naukowców oraz edukatorów oraz innych osób zaangażowanych w proces edukacji (nauczycieli, dyrektorów szkół, itp.) zajmujących się migracją w całej Europie.
  • Opracowujemy wytyczne dotyczące najlepszych praktyk nauczania i dziewięć modułów dydaktycznych obejmujących główne aspekty migracji na całym świecie, skierowanych do uczniów szkół średnich, które można wykorzystać podczas prowadzenia różnych przedmiotów i w różnorodnych typach szkół.
  • Tłumaczymy przygotowane moduły na sześć języków (angielski, niemiecki, holenderski, włoski, francuski, polski), dostosowujemy materiały i ćwiczenia do różnych potrzeb? w całej Europie. Moduły dydaktyczne będą bezpłatnie udostępniane na tej stronie do 2023 roku.

Partnerzy:

Projekt ten został sfinansowany przez Towarzystwo National Geographic.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution – NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC).