Een close up van twee kinderen met verschillende kapsels en huidskleuren die elkaar met de ooghoek nieuwsgierig aankijken.
Module 7

Ontheemding en asiel

Deze module verkent het huidige asielbeleid in Europa en de historische ontwikkeling van het internationale vluchtelingenregime. Aan de hand van de ervaringen van drie vluchtelingen uit Duitsland, Syrië en Oekraïne vergelijkt de module vroegere en huidige bewegingen van vluchtelingen naar en uit Europa. Het belicht verschillen en overeenkomsten in hun vluchttrajecten en hun juridische behandeling in verschillende Europese landen.

Lesduur

45 minuten

Huiswerk

2 hours 0 minuten

Geschikt voor:  Civics  ·  Geschiedenis  ·  Maatschappijleer

Onderwijsmethoden:

Spel/
rollenspel

Kaarten

Soundscape/
muziek

Verhalen

Wat uw leerlingen zullen leren

Algemeen leerresultaat

Onderzoek de ontwikkeling, reikwijdte en beperkingen van het internationale vluchtelingenbeleid en het Europese asielbeleid

Specifieke leerdoelen

Begrijp de ontwikkeling van het Vluchtelingenverdrag van 1951 en het huidige Europese asielbeleid

Begrijp het verschil tussen juridische categorieën voor ontheemde mensen en hun leefwereld

Vergelijk bewegingen van vluchtelingen in het verleden en het heden

Lesplan en tijdlijn

Lesvoorbereiding

30 minuten

Drie getuigenissen van vluchtelingen bekijken: Wie is een vluchteling 1.0?

Lesverloop

Activiteit 1: Quiz: Feiten en cijfers over ontheemding en asiel

Activiteit 2: Ontheemding in Europa ervaren

Activiteit 3: Plenaire discussie: Wie is een vluchteling 2.0?

Huiswerk

2 hours 0 minuten

Optreden als adviseur voor een vluchtelingenorganisatie

Module documenten downloaden

Materiaal voor docenten    •    Materiaal voor leerlingen
Module documenten (Alleen mogelijk via standaardbrowsers)

Gerelateerde modules