Een eenvoudige illustratie van een meisje dat tussen samengeknepen vingers naar een ster kijkt.
Module 1

Migratietrends: In vogelvlucht gezien

Deze module biedt studenten een overzicht van een aantal belangrijke historische en hedendaagse migratietrends over de hele wereld. Het laat zien dat migratie niet nieuw is, noch gericht op Europa als bestemming. In feite is migratie een kernaspect van hoe onze staten, economieën en samenlevingen zijn gestructureerd. Door te werken met verschillende soorten kaarten – zoals cartesische, geluids- en visuele kaarten – nodigt de module studenten uit om de diversiteit van migratietrends over de hele wereld te ontdekken en kritisch na te denken over de macht die kaarten hebben om bepaalde kenmerken van migratie te benadrukken of te verbergen.

Lesduur

45 minuten

Huiswerk

60 minuten

Geschikt voor:  Aardrijkskunde  ·  Geschiedenis  ·  Maatschappijleer

Onderwijsmethoden:

Spel/
rollenspel

Kaarten

Soundscape/
muziek

Verhalen

Wat uw leerlingen zullen leren

Algemeen leerresultaat

Begrijpen dat migratie geen nieuw verschijnsel is en alle regio's van de wereld treft, aangezien het van centraal belang is voor de manier waarop onze staten, economieën en samenlevingen zijn gestructureerd

Specifieke leerdoelen

Ontdek belangrijke migratietrends op verschillende momenten en plaatsen

Koppel migratietrends aan belangrijke historische dynamieken zoals kolonialisme, oorlogen en globalisering

Verken verbanden tussen vroegere en huidige migratietrends in verschillende regio's van de wereld

Ondervraag kaarten kritisch als instrumenten voor kennisproductie

Lesplan en tijdlijn

Lesverloop

Activiteit 1: MigratieTrendGuessr: Ontdek belangrijke migratietrends op verschillende momenten en plaatsen

Activiteit 2: Onvertelde verhalen: Wat verbergen kaarten?

Activiteit 3: Migratie contra-cartografieën: Ontdek Poorva’s geluids- en visuele kaarten

Huiswerk

60 minuten

Maak je eigen migratiekaart

Module documenten downloaden

Materiaal voor docenten    •    Materiaal voor leerlingen
Module documenten (Alleen mogelijk via standaardbrowsers)

Gerelateerde modules