Close up van een illustratie van een hand die beschermende mangroves plant op het strand terwijl we aan de horizon vervuilende fabrieken zien.
Module 8

Klimaatverandering en migratie

Deze module nodigt leerlingen uit om de effecten van klimaatverandering op migratie over de hele wereld te evalueren. Aan de hand van vier waargebeurde klimaatgebeurtenissen in Senegal, de Filipijnen, Duitsland en Kiribati in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan laat de module zien dat klimaatverandering kan leiden tot circulaire, interne en internationale migratie, maar ook tot lokale aanpassing. Door middel van een powerwalk en een scenariospel laat de module de leerlingen ontdekken dat klimaatverandering mensen over de hele wereld verschillend beïnvloedt. Leerlingen leren dat persoonlijke factoren en overheidsbeleid een belangrijke invloed hebben op klimaatgerelateerde migratie en verblijf.

Lesduur

45-90 minuten

Geschikt voor:  Aardrijkskunde  ·  Civics  ·  Maatschappijleer

Onderwijsmethoden:

Spel/
rollenspel

Kaarten

Soundscape/
muziek

Verhalen

Wat uw leerlingen zullen leren

Algemeen leerresultaat

De potentiële effecten van klimaatverandering op migratie evalueren

Specifieke leerdoelen

Begrijpen dat klimaatverandering een bemiddelende en geen directe oorzaak van migratie is

Aanpassingsstrategieën voor verschillende soorten klimaatgebeurtenissen identificeren

Erkennen dat overheidssteun en -beleid van belang zijn voor de manier waarop mensen reageren op en zich aanpassen aan klimaatverandering

Lesplan en tijdlijn

Lesverloop

Activiteit 1: Quiz: Snelle en trage gebeurtenissen

Activiteit 2: Vier klimaatgebeurtenissen

Activiteit 3: Optioneel: Klimaat(on)rechtvaardigheid: Een powerwalk

Module documenten downloaden

Materiaal voor docenten    •    Materiaal voor leerlingen
Module documenten (Alleen mogelijk via standaardbrowsers)

Gerelateerde modules