Illustratie van een zelfverzekerd paspoort dat over een rode loper wandelt terwijl andere buitengesloten paspoorten vanaf de zijkant toekijken.
Module 3

Migratiereizen en ongelijke toegang tot mobiliteit

In deze module leren studenten dat migratiereizen kort en lineair kunnen zijn, maar ook lang en gefragmenteerd in meerdere fasen. Studenten analyseren migratiereizen als processen die worden beïnvloed door de ambities en mogelijkheden van mensen (zoals inkomen, sociale contacten en onderwijs), die tot een ongelijke toegang tot mobiliteit leiden. Door te werken met kaarten, verhalen en analytische werkbladen leren leerlingen hoe aspiraties en capaciteiten migratie vormgeven. Door deze lens krijgen de leerlingen inzicht in waarom sommige migranten riskante routes nemen om hun gewenste bestemming te bereiken.

Lesduur

45 minuten

Huiswerk

45 minuten

Geschikt voor:  Aardrijkskunde  ·  Civics  ·  Maatschappijleer

Onderwijsmethoden:

Spel/
rollenspel

Kaarten

Soundscape/
muziek

Verhalen

Wat uw leerlingen zullen leren

Algemeen leerresultaat

Migratiereizen als complexe processen begrijpen die zich in de tijd en in de ruimte afspelen en beïnvloed worden door migratieaspiraties en -capaciteiten

Specifieke leerdoelen

De vele variaties van migratiereizen in ruimte en tijd ontdekken

De concepten van migratieaspiraties en -capaciteiten begrijpen en hoe deze migratiebewegingen vorm geven

Nagaan hoe aspiraties en capaciteiten leiden tot ongelijke toegang tot migratie en hoe ze migranten kunnen beïnvloeden om te kiezen voor riskante reizen

Lesplan en tijdlijn

Lesverloop

Activiteit 1: Wat zijn migratiereizen?

Activiteit 2: Rollenspel: de verhalen van drie jonge Senegalese migranten

Activiteit 3: Speeddate reizen vergelijken

Huiswerk

45 minuten

Wat zou jouw eigen migratietraject kunnen zijn?

Module documenten downloaden

Materiaal voor docenten    •    Materiaal voor leerlingen
Module documenten (Alleen mogelijk via standaardbrowsers)

Gerelateerde modules