De modules

  • De negen begeleide, 45 minuten durende lesmodules richten zich op onderwerpen als: waarom mensen migreren, hoe immigratie en asiel gereguleerd wordt door staten, hoe migratie relateert aan onderwerpen zoals klimaatverandering, kolonialisme, ongelijkheid, identiteit en sociale cohesie.
  • De lesmodules zijn ontworpen om binnen het huidige curriculum van schoolvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en literatuur te passen – en biedt materiaal en opdrachten aan geschikt voor middelbare scholieren van verschillende schooltypes. De lesmodules kunnen individueel ingezet worden of als pakket, waarbij migratie gedurende het schooljaar in verschillende vakken terugkomt.
  • De lesmodules bevatten achtergrondinformatie voor onderwijzers, een lesplan met opdrachten waaronder interactieve lesmethodes zoals storytelling en audiovisuele methodes, empirische data, links naar documentaires en andere relevante lesmateriaal.
  • De modules zullen beschikbaar zijn in zes talen (Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Frans en Pools) met materiaal en activiteiten die betrekking hebben op verschillende contexten in Europa. Verander simpelweg de taal van de homepage bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot verschillende talen!
  • De lesmodules worden beschikbaar gemaakt op deze website tot en met 2023. We hebben de eerste module in februari 2022 uitgebracht.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution – NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC).

  • Alle modules

Een eenvoudige illustratie van een meisje dat tussen samengeknepen vingers naar een ster kijkt. Module 1

Migratietrends: In vogelvlucht gezien

Begrijpen dat migratie geen nieuw verschijnsel is en alle regio's van de wereld treft, aangezien het van centraal belang is voor de manier waarop onze staten, economieën en samenlevingen zijn gestructureerd

Een minimalistische illustratie van een persoon die naar een vliegtuig in de lucht kijkt. Module 2

Waarom migreren mensen? Drijfveren en mechanismen van migratie

Verken de diverse redenen waarom mensen migreren

Illustratie van een zelfverzekerd paspoort dat over een rode loper wandelt terwijl andere buitengesloten paspoorten vanaf de zijkant toekijken. Module 3

Migratiereizen en ongelijke toegang tot mobiliteit

Migratiereizen als complexe processen begrijpen die zich in de tijd en in de ruimte afspelen en beïnvloed worden door migratieaspiraties en -capaciteiten

Een close-up van twee voeten die proberen te lopen door een woud van agressieve borden die de weg bemoeilijken. Module 4

Migratiebeleid

Inzicht in de verschillende actoren en belangen die betrokken zijn bij de beleidsvorming op het gebied van migratie op nationaal niveau

Illustratie van een hand die met een vergrootglas een stapel Cv’s inspecteert Module 5

Van kassen tot hip hop: Etnische en raciale discriminatie op de arbeidsmarkt

Krijg inzicht in de verschillende manieren waarop migranten en hun kinderen worden gediscrimineerd in de samenleving en met name bij hun toegang tot de arbeidsmarkt

Een close crop illustratie van mensen die heen en weer gaan tussen landen. Sommige mensen vertrekken met bagage vol ideeën, anderen keren terug met geld in hun bagage, of nieuwe ideeën die ze mee naar huis nemen. Module 6

Ontwikkeling en migratie

De complexe manieren begrijpen waarop migratie en ontwikkeling elkaar beïnvloeden

Een close up van twee kinderen met verschillende kapsels en huidskleuren die elkaar met de ooghoek nieuwsgierig aankijken. Module 7

Ontheemding en asiel

Onderzoek de ontwikkeling, reikwijdte en beperkingen van het internationale vluchtelingenbeleid en het Europese asielbeleid

Close up van een illustratie van een hand die beschermende mangroves plant op het strand terwijl we aan de horizon vervuilende fabrieken zien. Module 8

Klimaatverandering en migratie

De potentiële effecten van klimaatverandering op migratie evalueren

Een close-up afbeelding van een podcastmicrofoon met daaromheen een illustratie van een oor, een mond en ogen. Het oor symboliseert luisteren, de mond praten en de ogen zien: 3 elementen van storytelling Module 9

Meervoudige banden en identiteiten

Begrijpen dat een migratieachtergrond of een andere nationaliteit slechts twee van de vele andere factoren zijn die de meervoudige identiteit van mensen vormgeven