Een close crop illustratie van mensen die heen en weer gaan tussen landen. Sommige mensen vertrekken met bagage vol ideeën, anderen keren terug met geld in hun bagage, of nieuwe ideeën die ze mee naar huis nemen.
Module 6

Ontwikkeling en migratie

Vaak wordt aangenomen dat mensen migreren omdat ze arm zijn en dat ontwikkeling migratie kan verminderen. In deze module worden studenten uitgenodigd om kritisch na te denken over wat ontwikkeling betekent en hoe ontwikkeling en migratie elkaar beïnvloeden. Aan de hand van vier casussen uit de hele wereld denken de studenten na over de verwevenheid tussen migratie en ontwikkeling, dat wil zeggen de complexe manieren waarop ontwikkelingsprocessen, zoals veranderingen in infrastructuur, onderwijssystemen, politieke vrijheden, technologie en sociaal-culturele normen, verband houden met immigratie en emigratie. De module laat zien dat migratie een maatschappelijk verschijnsel is dat alle samenlevingen en mensen raakt, ongeacht hun ontwikkelings- en inkomensniveau.

Lesduur

45 minuten

Huiswerk

60 minuten

Geschikt voor:  Aardrijkskunde  ·  Economie  ·  Maatschappijleer

Onderwijsmethoden:

Spel/
rollenspel

Kaarten

Soundscape/
muziek

Verhalen

Wat uw leerlingen zullen leren

Algemeen leerresultaat

De complexe manieren begrijpen waarop migratie en ontwikkeling elkaar beïnvloeden

Specifieke leerdoelen

Wijdverbreide veronderstellingen over migratie en ontwikkeling evalueren

Begrijpen dat ontwikkeling een proces van sociale verandering is

Begrijpen waarom ontwikkeling vaak leidt tot meer in plaats van minder migratie

Lesplan en tijdlijn

Lesverloop

Activiteit 1: Quiz: Feiten over migratie en ontwikkeling

Activiteit 2: Casussen: Onderzoek naar verbanden tussen migratie en ontwikkeling

Activiteit 3: Analyse: Begrijpen hoe ontwikkeling werkt

Huiswerk

60 minuten

Ontwerp een campagne poster

Module documenten downloaden

Materiaal voor docenten    •    Materiaal voor leerlingen
Module documenten (Alleen mogelijk via standaardbrowsers)

Gerelateerde modules