Een minimalistische illustratie van een persoon die naar een vliegtuig in de lucht kijkt.
Module 2

Waarom migreren mensen? Drijfveren en mechanismen van migratie

Deze module biedt leerlingen diverse migratieverhalen. Deze verhalen helpen bij het identificeren van de variatie aan redenen voor migratie; redenen die allemaal tegelijkertijd voor kunnen komen of elkaar af kunnen wisselen in de loop van een migratiereis. Daarnaast zet deze module vraagtekens bij de gebruikelijke beleidscategorieën die doorgaans worden toegekend aan migranten. Op deze manier laat het leerlingen nadenken over hun eigen mobiliteit, zowel als migranten en als toeristen, en hoe dit in verband staat met de ervaringen van jongeren op andere plekken ter wereld.

Lesduur

45-60 minuten

Huiswerk

60 minuten

Geschikt voor:  Aardrijkskunde  ·  Geschiedenis  ·  Maatschappijleer

Onderwijsmethoden:

Spel/
rollenspel

Kaarten

Soundscape/
muziek

Verhalen

Wat uw leerlingen zullen leren

Algemeen leerresultaat

Verken de diverse redenen waarom mensen migreren

Specifieke leerdoelen

Identificeer en categoriseer de redenen waarom mensen migreren

Leer categorisaties uit het maatschappelijk debat rondom migratie te ondervragen

Ontdek de mechanismen die ten grondslag liggen aan migratie keuzes

Lesplan en tijdlijn

Lesvoorbereiding

45 minuten

Leerlingen lezen drie verhalen en maken een kaart die één van deze drie migratieverhalen representeert.

Lesverloop

Activiteit 1: Wie is een migrant 1.0?

Activiteit 2: Verhalen van migranten: discussie en mindmap

Activiteit 3: Op het vliegveld

Activiteit 4: Definitie: Wie is een migrant 2.0?

Huiswerk

60 minuten

Leerlingen verzamelen een verhaal van een migrant.

Module documenten downloaden

Materiaal voor docenten    •    Materiaal voor leerlingen
Module documenten (Alleen mogelijk via standaardbrowsers)

Gerelateerde modules