Een close-up van twee voeten die proberen te lopen door een woud van agressieve borden die de weg bemoeilijken.
Module 4

Migratiebeleid

Deze module is ideaal voor de vakken maatschappijleer of politieke geschiedenis en toont de complexe keuzes waarmee verkozen besluitvormers geconfronteerd worden bij het ontwikkelen van beleid over de immigratie van buitenlandse werknemers. Door de belangen van verschillende maatschappelijke, economische en politieke actoren op het gebied van immigratie te identificeren, categoriseren en uiteindelijk te vertegenwoordigen, krijgen de leerlingen praktische inzichten in de besluitvorming over het immigratiebeleid, een van de meest controversiële kwesties waarmee de Europese democratieën vandaag worden geconfronteerd.

Lesduur

45-90 minuten

Huiswerk

30 minuten

Geschikt voor:  Civics  ·  Geschiedenis  ·  Maatschappijleer

Onderwijsmethoden:

Spel/
rollenspel

Kaarten

Soundscape/
muziek

Verhalen

Wat uw leerlingen zullen leren

Algemeen leerresultaat

Inzicht in de verschillende actoren en belangen die betrokken zijn bij de beleidsvorming op het gebied van migratie op nationaal niveau

Specifieke leerdoelen

Het migratiebeleid definiëren en de verschillende aspecten ervan begrijpen

De actoren identificeren die betrokken zijn bij het maken van migratiebeleid op nationaal niveau

Begrijpen welke economische, maatschappelijke en politieke factoren van invloed zijn op beslissingen over het migratiebeleid

Competenties ontwikkelen met betrekking tot democratische processen, zoals het vertegenwoordigen en beargumenteren van verschillende standpunten en belangen

Lesplan en tijdlijn

Lesverloop

Activiteit 1: Inzicht in de diversiteit van het migratiebeleid

Activiteit 2: Actoren en belangen in het migratiebeleid: een fictieve casestudy

Activiteit 3: Ontwikkeling en presentatie van beleidsoplossingen (sessie 2)

Huiswerk

30 minuten

Ontwikkeling en presentatie van beleidsoplossingen (alternatief voor activiteit 3)

Module documenten downloaden

Materiaal voor docenten    •    Materiaal voor leerlingen
Module documenten (Alleen mogelijk via standaardbrowsers)

Gerelateerde modules