Illustratie van een hand die met een vergrootglas een stapel Cv’s inspecteert
Module 5

Van kassen tot hip hop: Etnische en raciale discriminatie op de arbeidsmarkt

Deze module richt zich op de vraag hoe etnische en raciale discriminatie toegang tot de arbeidsmarkt beïnvloedt, hoe discriminatie op de arbeidsmarkt zich verhoudt tot andere vormen van discriminatie en de gevolgen daarvan, zoals in huisvesting en stedelijke segregatie, en hoe mensen zich tegen discriminatie hebben verzet. De module zoomt in op de ervaringen van arbeidsmigranten in de Europese agro-voedingsindustrie en belicht hoe stereotypen, vooroordelen en systematische discriminatie van invloed zijn op individuele biografieën en ongelijkheden.

Lesduur

45 minuten

Huiswerk

60 minuten

Geschikt voor:  Aardrijkskunde  ·  Civics  ·  Economie  ·  Maatschappijleer

Onderwijsmethoden:

Spel/
rollenspel

Kaarten

Soundscape/
muziek

Verhalen

Wat uw leerlingen zullen leren

Algemeen leerresultaat

Krijg inzicht in de verschillende manieren waarop migranten en hun kinderen worden gediscrimineerd in de samenleving en met name bij hun toegang tot de arbeidsmarkt

Specifieke leerdoelen

Begrijp wat discriminatie op grond van etniciteit en racisme is en identificeer de onderling samenhangende bronnen van discriminatie

Begrijp hoe etnische en raciale discriminatie individuele biografieën beïnvloedt

Begrijp het verschil tussen individuele en geïnstitutionaliseerde discriminatie

Denk na over hoe we ons kunnen verzetten tegen discriminatie

Lesplan en tijdlijn

Lesverloop

Activiteit 1: Verhalen uit kassen in Europa

Activiteit 2: Wat is etnische en raciale discriminatie?

Activiteit 3: Institutionele discriminatie begrijpen via hip hop

Huiswerk

60 minuten

Optie 1: Wie is je rolmodel? (ca. 60 min)

Optie 2: Een playlist over discriminatie (ca. 60-120 min)

Module documenten downloaden

Materiaal voor docenten    •    Materiaal voor leerlingen
Module documenten (Alleen mogelijk via standaardbrowsers)

Gerelateerde modules