Lesgeven in immigratie op Europese scholen

Wat

Een reeks van innovatieve lesmodules die wetenschappelijke kennis over migratie naar het klaslokaal brengt.

De tien, 45 minuten durende lesmodules zijn afgestemd op verschillende schoolvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, literatuur) en beschikbaar in de talen Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans en Pools.

Waarom

Migratie kan een lastig onderwerp zijn om in het klaslokaal bespreken, aangezien het vaak onderwerp is van verhitte publieke debatten. Tegelijkertijd ervaren Europese klaslokalen een toename in studenten met diverse sociale, culturele en geografische achtergronden.

TIES nodigt studenten uit om een meer genuanceerd en alomvattend inzicht te verkrijgen in migratieprocessen en hoe dit samenlevingen in Europa en de gehele wereld vormt.

Hiervoor ontwikkelen wij een reeks van ondersteunende lesmodules die jou helpen om studenten actief te betrekken in een gesprek wat hen stimuleert in kritisch denken.

Wie

De modules zijn ontwikkeld door een groep onderzoekers, onderwijzers, schooldocenten, storytellers en studenten vanuit heel Europa.

Wil jij ook deel uit maken van het co-creatieproces?

Neem contact met ons op.

Wanneer

De lesmodules worden in de loop van 2022 en 2023 gepubliceerd, terwijl de proefmodule al beschikbaar zal zijn in de tweede helft van 2021.

Meld je hieronder aan om geïnformeerd te worden wanneer ze klaar zijn.

Hoe het werkt

1
Download de lesmodule van jouw keuze.
2
Selecteer het materiaal en bereid dit voor op basis van jouw interesse en behoefte.
3
Ontwerp jouw les aan de hand van het modulehandboek.
4
Betrek jouw studenten in een begeleidde en kritische discussie over migratie.

aardrijkskunde · geschiedenis · maatschappijleer · literatuur

De TIES modules zijn ontworpen om binnen het huidige curriculum van elk Europees klaslokaal te passen.

In onze publieke debatten komt migratie overal naar voren, maar wordt vaak enkels als bijzaak behandeld in schoolcurricula.

Een groep kinderen verzamelen zich om te kijken naar een telefoonscherm.
Foto door Max Fischer, van Pexels

Meer dan enkel een werkblad

Wij ontwikkelen een innovatie lesmethode met als doel om het te vergemakkelijken om over migratie te praten.
Makkelijk te gebruiken

De lesmodules bevatten simpele instructies om ze het beste te gebruiken in de klas.

Kort en krachtig

Elke module duurt 45 minuten van begin tot eind.

Intrigerend

De lessen betrekken de studenten in een levendig gesprek over migratie door hun eigen ervaringen te betrekken.

Gevalideerd

De modules zijn in co-creatie ontwikkeld door migratie experts, docenten uit Europese landen, studenten, migranten en storytellers.

Vrij toegankelijk

De modules zijn beschikbaar voor iedereen. Registratie is niet nodig.

Vertaald

De modules zijn beschikbaar in zes talen: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans en Pools.

Nieuwste updates

snapshot of student's audiovisual compositions

The TIES student challenge awards are out!

We are happy to announce that we received 34 submissions from school students across Europe who participated in the TIES student challenge and produced very interesting audio-visual collage about (i) what makes them feel at home when going for a walk around their neighborhood and (ii) the journey of an important object in their everyday […]

Read more
the hand of a person taking notes in front of a screen in an online meeting

Reflecting on the TIES Launch Event

After half a year of intense project work, during which we started establishing a network of engaged secondary school teachers across Europe, we thought it was time for everyone to meet up. Because of COVID, this happened later than initially planned, and online, but on 19 April, TIES team members finally met up with 11 […]

Read more
reasons for migration brainstorm board by students with a photo of one of our educator in the call teaching

Teaching while in lockdown: testing our first teaching module

In February, we had the opportunity to test our first teaching module, Drivers of Migration, with a group of secondary school students in Amersfoort, near Utrecht. We were very excited to run a pilot of our first teaching module as we needed feedback from students and teachers to improve the teaching module and to evaluate […]

Read more