Lesgeven in immigratie op Europese scholen

Wat

Een reeks van innovatieve lesmodules die wetenschappelijke kennis over migratie naar het klaslokaal brengt.

De negen, 45 minuten durende lesmodules zijn afgestemd op verschillende schoolvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, literatuur) en beschikbaar in de talen Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans en Pools.

Waarom

Migratie kan een lastig onderwerp zijn om in het klaslokaal bespreken, aangezien het vaak onderwerp is van verhitte publieke debatten. Tegelijkertijd ervaren Europese klaslokalen een toename in studenten met diverse sociale, culturele en geografische achtergronden.

TIES nodigt studenten uit om een meer genuanceerd en alomvattend inzicht te verkrijgen in migratieprocessen en hoe dit samenlevingen in Europa en de gehele wereld vormt.

Hiervoor ontwikkelen wij een reeks van ondersteunende lesmodules die jou helpen om studenten actief te betrekken in een gesprek wat hen stimuleert in kritisch denken.

Wie

De modules zijn ontwikkeld door een groep onderzoekers, onderwijzers, schooldocenten, storytellers en studenten vanuit heel Europa.

Wil jij ook deel uit maken van het co-creatieproces?

Neem contact met ons op.

Hoe het werkt

1
Download de lesmodule van jouw keuze.
2
Selecteer het materiaal en bereid dit voor op basis van jouw interesse en behoefte.
3
Ontwerp jouw les aan de hand van het modulehandboek.
4
Betrek jouw studenten in een begeleidde en kritische discussie over migratie.

aardrijkskunde · geschiedenis · maatschappijleer · literatuur

De TIES modules zijn ontworpen om binnen het huidige curriculum van elk Europees klaslokaal te passen.

In onze publieke debatten komt migratie overal naar voren, maar wordt vaak enkels als bijzaak behandeld in schoolcurricula.

Een groep kinderen verzamelen zich om te kijken naar een telefoonscherm.
Foto door Max Fischer, van Pexels

Meer dan enkel een werkblad

Wij ontwikkelen een innovatie lesmethode met als doel om het te vergemakkelijken om over migratie te praten.
Makkelijk te gebruiken

De lesmodules bevatten simpele instructies om ze het beste te gebruiken in de klas.

Kort en krachtig

Elke module duurt 45 minuten van begin tot eind.

Intrigerend

De lessen betrekken de studenten in een levendig gesprek over migratie door hun eigen ervaringen te betrekken.

Gevalideerd

De modules zijn in co-creatie ontwikkeld door migratie experts, docenten uit Europese landen, studenten, migranten en storytellers.

Vrij toegankelijk

De modules zijn beschikbaar voor iedereen. Registratie is niet nodig.

Vertaald

De modules zijn beschikbaar in zes talen: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans en Pools.

Nieuwste updates

Invitation to the TIES Launch Event

Are you a passionate educator seeking to enhance your students’ understanding of migration? Look no further! TIES has developed an innovaties series of teaching modules that will transform your classroom experience. After three years of work our nine, 45-minuted teaching modules are published. The modules are tailored to different school subjects (history, geography, social science, […]

Read more
A group of young students sits on a sports pitch.

Bringing research into the classroom: What pupils in Vienna have learned from our module on climate change and migration

One week after testing our TIES Module on Climate change and migration in a workshop in a high school in Vienna, Alterlaa, in February 2023, with project lead Lea Müller-Funk and team member and teacher Kerstin Brinnich, we asked 16-year-old students to summarize what they have learned in their own words. So much in advance: […]

Read more
Pride & Joy Mural, Chicago, Illinois. Photo by Terence Faircloth from Flickr

Stereotypes, Unconscious Biases, and Teaching Migration in the Classroom: 10 Take-Aways from the TIES Workshop with Karim Amghar

‘’Through education we build the foundations of society, the problem is that the foundations of the Dutch education system as well as the European education system are, at large, incomplete’’. This is how Karim Amghar opened his online workshop on interactive and creative teaching methods on Monday 29th of November 2021. In a two-hour session, […]

Read more