Josef Neubauer

Josef Neubauer jest studentem studiów magisterskich na kierunku Rozwoju Międzynarodowego (ang. International development) na Uniwersytecie w Amsterdamie. Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie migracji i rozwoju globalnego na Uniwersytecie Sussex oraz uprawnienia dydaktyczne w dziedzinie nauk politycznych i edukacji muzycznej (licencjat) na Uniwersytecie w Bremie.
Josef interesuje się głównie migracją i mobilnością społeczną w krajach mniej uprzemysłowionych oraz ich powiązaniami z ekonomią polityczną, zmianami społecznymi i środowiskiem. Projekt TIES daje Josefowi możliwość połączenia zainteresowań z jego pasją do edukacji dzieci i młodzieży.