Portrait_Kerstin_Brinnich

Kerstin Brinnich

Kerstin Brinnich studiowała dziennikarstwo, germanistykę i geografię. Od 2015 roku uczy języka niemieckiego i geografii w liceach w Austrii. Jako nauczycielka, Kerstin chce przyczynić się do rozwijania szacunku wobec innych kultur.
Interesuje się innowacyjnymi sposobami podejścia do kwestii społecznych, takich jak migracja, oraz stosowaniem nowoczesnych metod nauczania, które pozwalają uczniom na zgłębianie aktualnych tematów, wyrażanie własnych pomysłów i bycie kreatywnym.