Josef Neubauer

Josef Neubauer studeert International Development Studies (MSc) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij beschikt over een MA in Migration and Global Development van de Universiteit van Sussex en een lesbevoegdheid in Politieke Wetenschappen en Muziek (BA) van de Universiteit Bremen. Josefs interesses zijn in migratie en mobiliteit in minder geïndustrialiseerde landen en hoe dit relateert aan politieke economie, sociale veranderingen en het milieu. Het TIES-project bidet Josef de mogelijkheid om deze interesses te combineren met zijn passie voor kind- en jeugdonderwijs.