Portrait Dunja Battouy

Dunja Battouy

Dunja Battouy jest studentką socjologii na wydziale migracji i studiów etnicznych na Uniwersytecie w Amsterdamie. Uzyskała tytuł licencjata z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Lejdzie i ma doświadczenie w kształceniu studentów w zakresie przymusowej migracji. Dunja pracowała również jako pracownik socjalny dla uchodźców i tworzyła moduły szkoleniowe dotyczące integracji na rynku pracy dla uchodźców. Dunja chce zapewnić młodym ludziom możliwość uczenia się o migracji.