Sofia Menfalout

Sofia Menfalout

Sofia Menfalout jest absolwentką antropologii społecznej (MA) na Uniwersytecie Sussex. Uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie mediacji językowej i międzykulturowej na Uniwersytecie w Mediolanie, ze specjalizacją w zakresie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Podczas studiów działała jako wolontariuszka we włoskich organizacjach pozarządowych udzielających migrantom wsparcia prawnego, medycznego i społecznego. Pracowała również jako wychowawca w szkole dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych. W ramach projektu TIES ma nadzieję przyczynić się do zwiększenia dostępności wiedzy na temat migracji dla młodych ludzi.