Noor van der Vorst

Noor van der Vorst

Noor van der Vorst jest studentką studiów magisterskich specjalizującą się w studiach nad migracjami na kierunku Geografii Człowieka na Universytecie Radbound. Noor otrzymała tytuł licencjacki w Innowacyjności i Rozwoju Rolnictwa oraz odbyła praktyki w sektorze rolniczym i interesują ją związki między rolnictwem przemysłowym, migracjami za pracą oraz wyzyskiem. Noor pisze obecnie pracę magisterską na temat pracowników z Europy Wschodniej zatrudnionych przy pracy rolniczej w Holandii. Ponadto, Noor interesuje się również sieciami solidarnościowymi wśród pracowników migracyjnych, polityką migracyjną oraz edukacją krytyczną. W ramach projektu TIES Noor asystuje przy tworzeniu elementów programu nauczania dla szkół, co pozwala jej na połączenie swoich zainteresowań z edukacją młodzieży.