Portrait of Lea

Lea Müller-Funk

Lea Müller-Funk jest starszym pracownikiem naukowym w Departamencie Migracji i Globalizacji Uniwersytetu Dunajskiego w Krems, w Austrii. Jako główna badaczka projektu TIES, z entuzjazmem podchodzi do współpracy ze studentami i opracowywania prowokujących do myślenia modułów
nauczania dla młodzieży. Lea jest badaczką migracji, z wykształcenia politolożką i arabistką, specjalizującą się w przymusowych wysiedleniach i polityce transnarodowej. Studiowała i pracowała na
Uniwersytecie Wiedeńskim, Sciences Po Paris, Uniwersytecie Oksfordzkim,
Uniwersytecie w Amsterdamie, German Institute for Global and Area Studies oraz prowadziła badania terenowe w Egipcie, Francji, Austrii, Libanie, Turcji i Tunezji.