De modules

  • De tien begeleidde, 45-minuten durende lesmodules focussen op onderwerpen zoals: waarom mensen migreren, hoe immigratie en asiel gereguleerd wordt door staten, hoe migratie relateert aan onderwerpen zoals klimaatverandering, kolonialisme, ongelijkheid, identiteit en sociale cohesie.
  • De lesmodules zijn ontworpen om binnen het huidige curriculum van schoolvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en literatuur te passen – en biedt materiaal en opdrachten aan geschikt voor middelbare scholieren van verschillende schooltypes. De lesmodules kunnen individueel ingezet worden of als pakket, waarbij migratie gedurende het schooljaar in verschillende vakken terugkomt.
  • De lesmodules bevatten achtergrondinformatie voor onderwijzers, een lesplan met opdrachten waaronder interactieve lesmethodes zoals storytelling en audiovisuele methodes, empirische data, links naar documentaires en andere relevante lesmateriaal.
  • De modules zijn beschikbaar in zes talen (Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Frans, Pools) en sluiten het materiaal en de opdrachten aan op de verschillende Europese contexten.
  • De lesmodules worden beschikbaar gemaakt op deze website tot en met 2023. De eerste proefmodule is al beschikbaar vanaf 2021.

Meld je hieronder aan om geïnformeerd te worden wanneer ze klaar zijn.