De modules

  • De negen begeleide, 45 minuten durende lesmodules richten zich op onderwerpen als: waarom mensen migreren, hoe immigratie en asiel gereguleerd wordt door staten, hoe migratie relateert aan onderwerpen zoals klimaatverandering, kolonialisme, ongelijkheid, identiteit en sociale cohesie.
  • De lesmodules zijn ontworpen om binnen het huidige curriculum van schoolvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en literatuur te passen – en biedt materiaal en opdrachten aan geschikt voor middelbare scholieren van verschillende schooltypes. De lesmodules kunnen individueel ingezet worden of als pakket, waarbij migratie gedurende het schooljaar in verschillende vakken terugkomt.
  • De lesmodules bevatten achtergrondinformatie voor onderwijzers, een lesplan met opdrachten waaronder interactieve lesmethodes zoals storytelling en audiovisuele methodes, empirische data, links naar documentaires en andere relevante lesmateriaal.
  • De modules zijn beschikbaar in zes talen (Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Frans, Pools) en sluiten het materiaal en de opdrachten aan op de verschillende Europese contexten.
  • De lesmodules worden beschikbaar gemaakt op deze website tot en met 2023. We hebben de eerste module in februari 2022 uitgebracht.

Meld je hieronder aan om geïnformeerd te worden wanneer ze klaar zijn.

  • Alle modules

Een close-up van twee voeten die proberen te lopen door een woud van agressieve borden die de weg bemoeilijken.

Migratiebeleid

Inzicht in de verschillende actoren en belangen die betrokken zijn bij de beleidsvorming op het gebied van migratie op nationaal niveau

Illustratie van een hand die met een vergrootglas een stapel Cv’s inspecteert

Van kassen tot hip hop: Etnische en raciale discriminatie op de arbeidsmarkt

Krijg inzicht in de verschillende manieren waarop migranten en hun kinderen worden gediscrimineerd in de samenleving en met name bij hun toegang tot de arbeidsmarkt

Een minimalistische illustratie van een persoon die naar een vliegtuig in de lucht kijkt.

Waarom migreren mensen? Drijfveren en mechanismen van migratie

Verken de diverse redenen waarom mensen migreren